www.ampelografia.szm.sk - Ampelografia Slovenska - odborná kniha o odrodách viniča
Úvod OBSAH KNIHY Objednávka Kontakt
Muštová biela odroda - Devín - na výrobu bieleho vína (o: Muštová modrá odroda - Dunaj - na výrobu červeného vína (o: Veľkoplodá stolová odroda - Pastel (o:
O B S A H
Predslov
1 Systematika čeľade Vitaceae Lindley (Ampelideae Kunth)
1.1   Členenie rodu Vitis L.
1.1.1     Sekcia Muscadinia
1.1.2     Sekcia Euvitis
1.2   Pôvod kultúrneho viniča
1.2.1     Genetické centrá viniča
1.2.2     Skupiny druhov rodu Vitis L.
1.3   Vlastnosti hospodársky využiteľných druhov rodu Vitis L.
1.3.1     Sekcia Muscadinia
1.3.2     Sekcia Euvitis
1.3.2.1       Severoamerické druhy
1.3.2.2       Východoázijské druhy
1.3.2.3       Euroázijské druhy
1.4   Domestikácia - skultúrnenie druhov rodu Vitis L.
1.4.1     Americké druhy
1.4.2     Východoázzijské druhy
1.4.3     Euroázijské druhy
1.4.3.1       Divý vinič V. vinifera subsp. silvestris Gmel.
1.4.3.2       Ušľachtilý vinič V. vinifera subsp. sativa D.C.
1.5   Klasifikácia euroázijskej skupiny ušľachtilého viniča podľa ekologicko-geografického pôvodu
1.5.1     Charakteristika odrôd ekologických skupín podľa Negruľa
1.5.2     Rozšírená ekologicko-geografická klasifikácia druhu V. vinifera podľa Negruľa a Németha
2 Ampelografia
2.1   Pojem ampelografia
2.2   Dejiny ampelografie
2.2.1     Starovek
2.2.2     Stredovek
2.2.3     Novovek
2.2.3.1       Ampelografická literatúra v Čechách a na Slovensku
3 Ampelografické metódy
3.1   Metódy ampelografického opisu - klasifikátory
3.1.1     Klasifikátor OIV a IBPGR
3.1.1.1       Mladý výhonok a letorast
3.1.1.2       Úponky
3.1.1.3       Mladé listy
3.1.1.4       Dospelý list
3.1.1.5       Jednoročné drevo
3.1.1.6       Súkvetie
3.1.1.7       Strapec
3.1.1.8       Bobuľa, mušt
3.1.1.9       Semená
3.1.1.10       Fenológia
3.1.1.11       Rezistencia
3.1.1.12       Podpníky
3.1.2     Klasifikátor UPOV
3.2   Metódy sledovania biologického stavu viniča
3.2.1     Uvologický rozbor
3.2.1.1       Mechanické zloženie a agrofyzikálne vlastnosti hrozna a bobúľ
3.2.1.2       Chemické zloženie bobúľ
3.2.2     Metódy hodnotenia hrozna a vína
3.2.2.1       Senzorické hodnotenie hrozna
3.2.2.2       Senzorické hodnotenie vína
3.2.3     Metódy stanovenia rodivosti odrôd
3.2.3.1       Koeficienty rodivosti
3.2.3.2       Metódy zisťovania rodivosti očiek vo vegetačnom pokoji
3.2.4     Metódy zisťovania rezistencie odrôd voči nízkym teplotám
3.2.4.1       Jarné mrazy
3.2.4.2       Zimné mrazy
3.2.5     Metódy zisťovania rezistencie odrôd voči hubovitým chorobám in vitro
3.2.5.1       In vitro metóda zisťovania rezistencie voči Plasmopara viticola Berk. et de Toni
3.2.5.2       In vitro metóda zisťovania rezistencie voči Oidium Tuckeri Schwein
      A. Metóda Stern, Heintz, Blaich (1985)
      B. Metóda Blaich, Grundhofer (1997)
3.2.5.3       In vitro metóda zisťovania rezistencie voči Botrytis cinerea Pers. et Fries
3.2.6     Metódy zisťovania rezistencie voči Phylloxera vastatrix Planch.
      A. Metóda Nedova
      B. Metóda Boubals
      C. Metóda Pouget, Kim
3.3   Molekulárne metódy identifikácie odrôd
4 Rajonizácia (=zonácia) viniča
4.1   Pojem rajonizácia
4.1.1     Rajonizácia viniča na Slovensku
4.2   Terroir
4.2.1     Definícia pojmu terroir
4.3   Zonalizácia vinohradníctva
4.3.1     Pojem zonalizácia
4.3.2     Zonalizácia v zahraničí
4.3.3     Zonalizácia vinohradníctva na Slovensku
4.3.3.1       Terénny prieskum
4.3.3.2       Kritériá kategorizácie honov
4.3.3.3       Odrodová skladba
4.3.3.4       Spôsob spracovania zonalizácie v SR
4.4   Vinohradnícke oblasti a rajóny Slovenska
4.4.1     Malokarpatská vinohradnícka oblasť s rajónmi
4.4.2     Južnoslovenská vinohradnícka oblasť s rajónmi
4.4.3     Stredoslovenská vinohradnícka oblasť s rajónmi
4.4.4     Nitrianska vinohradnícka oblasť s rajónmi
4.4.5     Východoslovenská vinohradnícka oblasť s rajónmi
4.4.6     Vinohradnícka oblasť Tokaj
5 Podpníkový vinič
5.1   Pôvodné druhy podpníkového viniča
5.2   Skupina podpníkov Vitis berlandieri x Vitis riparia
5.3   Skupina podpníkov Vitis berlandieri x Vitis rupestris
5.4   Skupina podpníkov Vitis riparia x Vitis rupestris
5.5   Skupina podpníkov z krížení amerických druhov a Vitis vinifera
5.6   Skupina podpníkov z krížení ostatných druhov
5.7   Opis podpníkových odrôd viniča
5.7.1     Podpníkové odrody registrované v SR
5.7.1.1       Vitis berlandieri x Vitis riparia Kober 5 BB
5.7.1.2       Vitis berlandieri x Vitis riparia Teleki 8 B
5.7.1.3       Vitis berlandieri x Vitis riparia Kober 125 AA
5.7.1.4       Vitis berlandieri x Vitis riparia Teleki 5 C
5.7.1.5       Vitis berlandieri x Vitis riparia SO 4
5.7.1.6       Vitis berlandieri x Vitis riparia Craciunel 2
5.7.1.7       Amos
5.7.1.8       Vitis riparia cv. Gloire de Montpellier
5.7.1.9       Vitis riparia x Vitis rupestris Schwarzmann
5.7.1.10       K-1
5.7.2     Významné podpníkové odrody neregistrované v SR
5.7.2.1       Chasselas x V. berlandieri 41 B
5.7.2.2       Fercal
5.7.2.3       Börner
6 Ušľachtilý vinič
6.1   Registrované odrody
6.1.1     Odrody muštové biele
6.1.1.1       Aurelius
6.1.1.2       Bouvierovo hrozno
6.1.1.3       Burgundské biele - Pinot blanc
6.1.1.4       Burgundské sivé - Pinot gris
6.1.1.5       Devín
6.1.1.6       Dievčie hrozno
6.1.1.7       Fetească regală
6.1.1.8       Furmint
6.1.1.9       Chardonnay
6.1.1.10       Irsai Olivér
6.1.1.11       Lipovina
6.1.1.12       Milia
6.1.1.13       Muškát moravský
6.1.1.14       Muškát Ottonel
6.1.1.15       Muškát žltý
6.1.1.16       Müller-Thurgau
6.1.1.17       Neuburgské
6.1.1.18       Noria
6.1.1.19       Pálava
6.1.1.20       Rizling rýnsky
6.1.1.21       Rizling vlašský
6.1.1.22       Sauvignon
6.1.1.23       Silvánske zelené
6.1.1.24       Tramín červený
6.1.1.25       Veltlínske červené skoré
6.1.1.26       Veltlínske zelené
6.1.2     Odrody muštové modré
6.1.2.1       Alibernet
6.1.2.2       André
6.1.2.3       Burgundské modré - Pinot noir
6.1.2.4       Cabernet Sauvignon
6.1.2.5       Dunaj
6.1.2.6       Frankovka modrá
6.1.2.7       Modrý Portugal
6.1.2.8       Neronet
6.1.2.9       Svätovavrinecké
6.1.2.10       Zweigeltrebe
6.1.3     Odrody stolové
6.1.3.1       Ametyst
6.1.3.2       Diamant
6.1.3.3       Dora
6.1.3.4       Guzaľ kara
6.1.3.5       Chrupka biela
6.1.3.6       Julski biser
6.1.3.7       Negra
6.1.3.8       Olšava
6.1.3.9       Onyx
6.1.3.10       Opál
6.1.3.11       Pannónia kincse
6.1.3.12       Pastel
6.1.3.13       Rubanka
6.1.3.14       Vitra
6.2   Odrody v SR neregistrované - na Slovensku v minulosti pestované
6.2.1     Odrody muštové biele
6.2.1.1       Bakator biely
6.2.1.2       Bratislavské biele
6.2.1.3       Červenošpičiak
6.2.1.4       Ezerjó
6.2.1.5       Kamenná dinka (Kövidinka, Steinschiller)
6.2.1.6       Malingre (Malinger)
6.2.1.7       Medovec (Mézes, Honigler)
6.2.1.8       Semillon
6.2.1.9       Slankamenka (Pamid)
6.2.1.10       Veltlínske červeno-biele
6.2.2     Odrody muštové modré
6.2.2.1       Cabernet franc
6.2.2.2       Gamay
6.2.2.3       Jakubské (Burgundské modré skoré)
6.2.2.4       Kadarka modrá
6.2.2.5       Merlot
6.2.3     Odrody stolové
6.2.3.1       Cardinal
6.2.3.2       Čabianska perla
6.2.3.3       Damascenka
6.2.3.4       Košútovo hrozno
6.2.3.5       Kráľovná vinohradov
6.3   Odrody z nového šľachtenia typu Vitis vinifera s významom pre ekologické podmienky na Slovensku
6.3.1     Odrody muštové biele
6.3.1.1       Aromína
6.3.1.2       Bacchus
6.3.1.3       Bratislavka
6.3.1.4       Breslava
6.3.1.5       Cserszegi Fűszeres
6.3.1.6       Ehrenfelser
6.3.1.7       Ezerfürtű
6.3.1.8       Faberrebe
6.3.1.9       Hetera
6.3.1.10       Inzuchta
6.3.1.11       Kerner
6.3.1.12       Lena
6.3.1.13       Morio Muskat
6.3.1.14       Perlriesling (Gyöngyrizling)
6.3.1.15       Regner
6.3.1.16       Rieslaner
6.3.1.17       Rizling korenistý
6.3.1.18       Sauvignon Super
6.3.1.19       Scheurebe
6.3.1.20       Siegerrebe
6.3.1.21       Tatranec
6.3.1.22       Veritas
6.3.1.23       Vihorlatka
6.3.1.24       Würzer
6.3.1.25       Zengő
6.3.1.26       Zenit
6.3.1.27       Zéta
6.3.2     Odrody muštové modré
6.3.2.1       Acolon
6.3.2.2       Agni
6.3.2.3       Ariana
6.3.2.4       Blauburger
6.3.2.5       Cabernet Dorsa
6.3.2.6       Cabernet Mitos
6.3.2.7       Cabernet Moravia
6.3.2.8       Domina
6.3.2.9       Dornfelder
6.3.2.10       Heroldrebe
6.3.2.11       Hron
6.3.2.12       Kármin
6.3.2.13       Nitra (nové meno Nitria)
6.3.2.14       Rimava
6.3.2.15       Rosa
6.3.2.16       Rubinet (ex Tintet)
6.3.2.17       Rudava
6.3.2.18       Torysa
6.3.2.19       Turán
6.3.2.20       Váh
6.3.3     Odrody stolové
6.3.3.1       Demir kapija
6.3.3.2       Favorit
6.3.3.3       Gročanka
6.3.3.4       Helios
6.3.3.5       Heliotrop
6.3.3.6       Jantár
6.3.3.7       (ex Jupiter) Rhea
6.3.3.8       Lesja
6.3.3.9       Luna
6.3.3.10       Mars
6.3.3.11       Muskat citronnyj
6.3.3.12       Muskat tairovskij
6.3.3.13       Negreta
6.3.3.14       Opuzenska rana
6.3.3.15       Picurka (nové meno Bezsemenka)
6.3.3.16       Pluto
6.3.3.17       Pola
6.3.3.18       Premier
6.3.3.19       Purpur
6.3.3.20       Radmilovački muskat
6.3.3.21       Saturn
6.3.3.22       Venuša
6.3.3.23       Zorka
6.4   Odrody z medzidruhového (interšpecifického) kríženia
6.4.1     Odrody muštové biele
6.4.1.1       Bianca
6.4.1.2       Festivalnyj
6.4.1.3       Göcseji zamatos
6.4.1.4       Hibernal
6.4.1.5       Johanniter
6.4.1.6       Kunleány
6.4.1.7       Lakhegyi mézes
6.4.1.8       Liza
6.4.1.9       Malverina
6.4.1.10       Merzling
6.4.1.11       Orion
6.4.1.12       Petra
6.4.1.13       Phoenix
6.4.1.14       Rani rizling
6.4.1.15       Zala gyöngye
6.4.1.16       Zlata
6.4.2     Odrody muštové modré
6.4.2.1       Cabernet Cortis
6.4.2.2       Laurot
6.4.2.3       Medina
6.4.2.4       Merlan
6.4.2.5       Prior
6.4.2.6       Ráthay
6.4.2.7       Regent
6.4.2.8       Roesler
6.4.2.9       Rondo
6.4.3     Odrody stolové
6.4.3.1       Ajvaz
6.4.3.2       Arkadija
6.4.3.3       Áron
6.4.3.4       Dačnyj
6.4.3.5       Eszter
6.4.3.6       Kodrjanka
6.4.3.7       Kryžovnikovaja
6.4.3.8       Nero
6.4.3.9       Palatina (Prim)
6.4.3.10       Pölöskei muskotály
6.4.3.11       Suzy
6.4.3.12       Teréz
6.4.3.13       Vostorg
6.4.3.14       V-25-20
Literatúra
Zoznam tabuliek
Register odrôd
Zoznam skratiek
Poďakovanie

Úplný bibliografický odkaz na dielo (podľa ISO 690):
POSPÍŠILOVÁ, Dorota - SEKERA, Daniel - RUMAN, Tibor: Ampelografia Slovenska. 1. vyd. Modra : VŠSVVM, n. o., 2005. 368 s. ISBN 80-969350-9-7.

Bibliografický odkaz na dielo (len povinné údaje):
POSPÍŠILOVÁ, D. - SEKERA, D. - RUMAN, T.: Ampelografia Slovenska. 1. vyd. 2005. ISBN 80-969350-9-7.

Technické informácie o knihe:
Rozmer (V x Š x H [mm]):247 x 218 x 27
Hmotnosť [g]:1300
Väzba a obálka:šitá a tvrdá
Počet strán:368 strán
ISBN:80-969350-9-7

~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~
Stránka optimalizovaná pre Firefox na šírku 1200 px, aktualizovaná   2018-05-23   ><> Ra100 (o: